In-Plant Training

2016-2017

S.NO VM.NO NAME OF THE STUDENTS YEAR NAME OF COMPANY CITY DATE
1 8829 K.SOWMIYA 3 CODEBIND TECHNOLOGIES
2 8878 VISHAL.A 3
3 8882 SYEDIBRAHIM.I 3
4 8889 RIHANAFATHIMA.J 3 11/12/2016-
5 9302 KATHIRVEL.D 3 CHENNAI 24/12/2016
6 8829 SOWMIYA.K 3
7 8812 V.GOWSALYA 3
CODEBIND TECHNOLOGIES
8 9563 M.HEMANTHKUMAR 2
9 9578 J.ARUNKUMAR 2
10 9550 S.RAKESH 2
11 8855 V.VISHNU 2 CHENNAI 16/12/2016-
12 9543 P.SENTHILKUMAR 2 29/12/2016
13 9587 V.GUNASEKARAN 2
14 9457 R.DURBADAN 2
15 8884 M.MAHESWARI 3 CODEBIND TECHNOLOGIES
16 8831 M.LAWANYA 3 CHENNAI 14.12.2016-
17 8828 MAHALAKSHMI.S 3 27.12.2016
18 8826 JANANI.R 3 NORTHCHENNAI THERMALPOWER PLANT
19 8859 ISWARYA.E 3 CHENNAI 14/12/2016-
20 8877 LEELARANI.T 3 27/12/2016
21 8832 KOTTAIRAJ.M 3 CHENNAIPORT TRUST 23/12/2016-
22 9302 KATHIRVEL.D 3 CHENNAI 5/1/2017
COMBINEDCYCLE GASPOWERPLANT
23 8887 VINODH.S.V 3 RAMANATH APURAM 26.12.2016-
31.12.2016
24 8822 SATHISH.S 3 BHARATSANCHAR NIGAMLIMITED
25 8819 RAJESH.B 3
26 8830 SARITHALAKSHMI.S 3 22/12/2016-
27 8836 SUDARSAN.N 3 CUDDALORE 4/1/2017
28 8858 MANIKANDAN.R 3
29 8865 K.RAJESWARI 3
GREAVESCOTTON LIMITED
30 8867 TAMIZHSELVAN 3 CHENNAI 26/12/2016-
28/12/2016
CHENNAIPORT TRUST
31 8860 KAMALRAJ 3 CHENNAI 29/12/2016-
3/1/2016
CODEBIND TECHNOLOGIES 26/12/2016-
32 8827 NAVEENKUMAR.J 3 CHENNAI 30/12/2016
33 882 MAHALAKSHMI.S 3 NEYES TECHNOLOGIES
34 882 SOWMIYA.K 3
35 883 SARITHALAKSHMI.S 3
36 883 NANTHINI.S 3 27/12/2016-
37 885 SHERLEYSOFIKARU N3 CHENNAI 9/1/2017
38 885 ISWARYA.E 3
39 8827 NAVEENKUMAR.J 3
CHENNAIPORT TRUST
40 8847 LOKESHWARAN.K 3 CHENNAI 30/12/2016-
4/1/2017
CODEBIND TECHNOLOGIES 21/12/2016-
41 8833 NANTHINI.S 3 CHENNAI 25/12/2016
21/12/2016-
42 8813 RAMYA.S 3 CHENNAI 25/12/2016
TAMILNADU GENERATIONAND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
43 8826 JANANI.R 3 CHENNAI 14/12/2016-
17/12/2016
44 BHARATSANCHAR NIGAMLIMITED
8856 M.RAJESWARI SUVE.M 3 CHENNAI 13/6/2016-
17/6/2016
TRANSCOLTD
45 8856 M.RAJESWARI SUVE.M 3 MADURAI 28/11/2016-
2/12/2016
CODEBIND TECHNOLOGIES 11/12/2016-
46 8829 K.SOWMIYA 3 CHENNAI 15/12/2016
TAMILNADU GENERATIONAND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
47 8859 E.AISWARYA 3 CHENNAI 14/12/2016-
17/12/2016
WHEELSINDIA LIMITED
48 8815 J.SALEESHA 3 CHENNAI 07/12/2016-
21/12/2016
CODEBIND TECHNOLOGIES 14/12/2016-
49 8828 S.MAHALAKSHMI 3 CHENNAI 18/12/2016
50 9546 NITHYASHREES 2 SAIL 20.06.2017
SALEM to
51 9559 OVIYACHAND.C 2 26.06.2017
52 9571 SUBASHINIS 2 CHENNAIPORT TRUST
53 9568 JANANIC 2 12.06.2017 to
54 9562 PUGAZHMANIML 2 Chennai 16.06.2017
55 9590 KEERTHANAMD 2
56 9537 AJITHKUMARV 2 APEXHI-TECH,
57 9582 ARUNKUMARS 2
58 9532 ASHOKS 2
59 9549 BALAJIB 2
60 9538 LOKESHP 2
61 9535 NAVEENK 2
62 9545 RASHEEDAHMEDR 2
63 9572 YOGESHB 2
64 9570 PRAVEENKUMARG 2
65 9544 ROGANKUMARJ 2
66 9605 SANTHOSHR 2
67 9647 BOOPATHY.N 2 09.06.2017 to
68 9581 ARULPRAKASAM.K 2 Bengaluru 23.06.2017
69 9563 HEMANTHKUMARM 2
70 9543 SENTHILKUMARP 2
71 9596 NITHESH.N.T 2
9594 SHAHAMOHAMMED VALIYULLAH 2
73 9569 SHERLINSHALINI.R 2 CODEBLIND TECHNOLOGIES
74 9567 KOWSALYA.P 2
75 9554 SHARMILAB 2 19.06.2017 to
76 9600 DHANALAKSHMIV 2 Chennai 23.06.2017
77 9541 INDHUR 2
78 9607 SANGAVI.R 2
BSNL 12.06.2017 to
79 9546 NITHYASHREES 2 Salem 16.06.2017
80 9593 LAWVANYAS 2
81 9561 DEEPIKAS 2
82 9595 PONMATHI A 2
83 9540 SOUNDARIYAK 2
84 9602 HARIPRIYAA 2
85 9542 DEEPALAKSHMI.M 2
86 9573 PRAVEENAD 2
87 9536 SUGASHINIP 2 19.06.2017 to
Chennai 23.06.2017
88 9588 YOGHANANDHININ 2
89 9539 ABIRAMAVALLI 2
90 9541 INDHUR 2
91 9584 KALAIVANIV 2
92 9603 SANDHIYAT 2
93 9558 RATHISHR 2 CEERI 19.06.2017 to
94 9560 NIVETHA.R 2 Chennai 23.06.2017
CDCEAutomation 09.06.2017 to
95 9601 DIVYAPRASANNAS 2 Chennai 11.06.2017
CHENNAIPORT TRUST 21.06.2017 to
96 9550 RAKESHS 2 Chennai 27.06.2017
97 9550 RAKESHS 2 INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTION
98 9563 HEMANTHKUMARM 2 09.06.2017 to
99 9547 DURUBADAN.R 2 Chennai 10.06.2017
100 9585 THULASIRAMAN.M 2
101 9578 ARUNKUMAR.J 2
JOVEMultisystem(P) Limited
01.06.2017 to
102 9534 DEVANANTHAN.R.K 2 Chennai 28.06.2017

2015-2016

S.NO VM.NO Name of the Student Year Company Name  From  To
1 8889 Rihana Fathima.J II ICF 06.05.16 20.05.16
2 8881 Mudassira Tabassum.J II ICF 06.05.16 20.05.16
3 8891 Hemalatha.D II ICF 06.05.16 20.05.16
4 8892 Gayathri II ICF 06.05.16 20.05.16
5 8894 Praveena.M II ICF 06.05.16 20.05.16
6 8877 Leelarani.T II ICF 06.05.16 20.05.16
7 8880 Lalitha.S II ICF 06.05.16 20.05.16
8 8814 Aelsam.B.R II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
9 8815 Saleesha.J II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
10 8816 Praveen.J II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
11 8817 Edwin.R II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
12 8818 Ajith Kumar.A II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
13 8819 Rajesh.B II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
14 8820 Jaganivasan.V II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
15 8821 Aravind.V II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
16 8822 Sathish.S II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
17 8825 Sathish.T II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
18 8826 Janani.R II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
19 8827 Naveen Kumar.J II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
20 8828 Mahalakshmi.S II AXLES INDIA LIMITED 11.05.16 20.05.16
21 7780 Anbarasi.S III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
22 7728 Aravind S III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
23 7739 Balaji C III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
24 7719 Gowre Sankar M III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
25 7741 Hari Prakash G III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
26 7716 Kaviarasu.M III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
27 7715 Manikandan.K III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
28 7740 Muthu Meenakshi S P III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
29 7752 Praveenkumar.R III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
30 7763 Suresh.A III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
31 7736 Komathi K III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
32 7755 Nithya.R III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
33 7750 Palaniyappan Tk III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
34 7768 Sarath Kumar.S III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
35 7761 Sarmila.S III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
36 7735 Tamilmaran D III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
37 7789 Vanaja.M III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
38 7724 Vasupradha K R III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
39 8463 Alagarsamy.L III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
40 8464 Divakar.L III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
41 8456 C.George Newton III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
42 8462 Harikrishnan.I III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
43 8459 N.Karthick III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
44 8453 Sriram P.S III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
45 8467 Sumith.S III ROYAL ENFIELD 13.05.16 27.05.16
46 8812 Gowsalya.V I ICF 26.12.15 08.01.16
47 8813 Ramya.S I ICF 26.12.15 08.01.16
48 8815 Saleesha.J I ICF 26.12.15 08.01.16
49 8826 Janani.R I ICF 26.12.15 08.01.16
50 8828 Mahalakshmi.S I ICF 26.12.15 08.01.16
51 8829 Sowmiya.K I ICF 26.12.15 08.01.16
52 8830 Saritha Lakshmi.S I ICF 26.12.15 08.01.16
53 8833 Nanthini.S I ICF 26.12.15 08.01.16
54 8835 Laxmi Narain.G.K I ICF 26.12.15 08.01.16
55 8856 Rajeshwari Suve.M I ICF 26.12.15 08.01.16
56 8859 Iswarya.E I ICF 26.12.15 08.01.16
57 8861 Muthupriya .P I ICF 26.12.15 08.01.16
58 8865 Rajeswari.K I ICF 26.12.15 08.01.16
59 8868 Shapnapriya.K I ICF 26.12.15 08.01.16
60 8872 Suruthipriya.M I ICF 26.12.15 08.01.16
61 8857 Ajith.S II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 22.12.15 26.12.15
62 8858 Manikandan.R II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 22.12.15 26.12.15
63 8859 Iswarya.E II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 22.12.15 26.12.15
64 8860 Kamal Raj.S II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 22.12.15 26.12.15
65 8861 Muthupriya .P II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 22.12.15 26.12.15
66 8863 Hariharan.M II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 22.12.15 26.12.15
67 8865 Rajeswari.K II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 22.12.15 26.12.15
68 8823 Balasubramaniyan.S II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
69 8824 Dinesh.M II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
70 8831 Lawanya.M II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
71 8834 Venkateswaran.K II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
72 8837 Sankara Narayanan.K II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
73 8838 Sugumar.M II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
74 8843 Gande Chaitanya II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
75 8844 Lingaraj.S II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
76 8845 Vadivel.J II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
77 8846 Aniruddhya.R II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
78 8847 Lokeshwaran.K II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
79 8848 Ajith Kannan.M II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
80 8849 Vishal.S II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
81 8850 Jefferson.J II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
82 8852 Gowtham.R II NEYVELI POWER COMPANY LIMITED 21.12.15 30.12.15
83 7781 Meenakshi.B III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
84 7795 Mukesh Kumar .M III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
85 7740 Muthu Meenakshi S P III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
86 7758 Mythili.G III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
87 7792 Nikheel Kumar Singh III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
88 7722 Niranjan.Ja III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
89 7755 Nithya.R III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
90 7748 Nivetha A III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
91 7786 Padmapriya.B III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
92 7750 Palaniyappan Tk III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
93 7785 Praveena Kumari.V III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
94 7779 Sakthivel.G III TATA Motors 05.12.15 19.12.15
95 7776 Abinaya.R III TAFE 03.12.15 12.12.15
96 7780 Anbarasi.S III TAFE 03.12.15 12.12.15
97 7777 Arulmani.T III TAFE 03.12.15 12.12.15
98 7783 Indhumathi.G III TAFE 03.12.15 12.12.15
99 7760 Iswariya.R III TAFE 03.12.15 12.12.15
100 7736 Komathi K III TAFE 03.12.15 12.12.15
101 8465 Saremaduri.M III TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD. 09.12.15 14.12.15
102 8468 Sathyanarayanan III TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD. 09.12.15 14.12.15
103 8466 R.Sheik Abdullah III TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD. 09.12.15 14.12.15
104 8453 Sriram P.S III TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD. 09.12.15 14.12.15
105 8467 Sumith.S III TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD. 09.12.15 14.12.15

2014-2015

S.NO VM.NO Name of the Student Year Company Name  From  To
1 7795 Mukesh Kumar .M II SAIL 26.04.15 09.05.15
2 7740 Muthu Meenakshi S P II SAIL 26.04.15 09.05.15
3 7758 Mythili.G II SAIL 26.04.15 09.05.15
4 7792 Nikheel Kumar Singh II SAIL 26.04.15 09.05.15
5 7722 Niranjan.Ja II SAIL 26.04.15 09.05.15
6 7755 Nithya.R II SAIL 26.04.15 09.05.15
7 7748 Nivetha A II SAIL 26.04.15 09.05.15
8 7786 Padmapriya.B II SAIL 26.04.15 09.05.15
9 7750 Palaniyappan Tk II SAIL 26.04.15 09.05.15
10 7785 Praveena Kumari.V II SAIL 26.04.15 09.05.15
11 7752 Praveenkumar.R II SAIL 26.04.15 09.05.15
12 7738 Preethi Monika P II SAIL 26.04.15 09.05.15
13 7746 Ranjitkumar J II SAIL 26.04.15 09.05.15
14 7717 Sabarirajan M II SAIL 26.04.15 09.05.15
15 7767 Sai Ravi Kiran.D II SAIL 26.04.15 09.05.15
16 8812 Gowsalya.V I BHEL 12.05.15 25.05.15
17 8813 Ramya.S I BHEL 12.05.15 25.05.15
18 8815 Saleesha.J I BHEL 12.05.15 25.05.15
19 8826 Janani.R I BHEL 12.05.15 25.05.15
20 8828 Mahalakshmi.S I BHEL 12.05.15 25.05.15
21 8829 Sowmiya.K I BHEL 12.05.15 25.05.15
22 8830 Saritha Lakshmi.S I BHEL 12.05.15 25.05.15
23 8833 Nanthini.S I BHEL 12.05.15 25.05.15
24 8854 Sherley Sofi Karunya.D I BHEL 12.05.15 25.05.15
25 8856 Rajeshwari Suve.M I BHEL 12.05.15 25.05.15
26 8859 Iswarya.E I BHEL 12.05.15 25.05.15
27 8861 Muthupriya .P I BHEL 12.05.15 25.05.15
28 8824 Dinesh.M I ZYENATECH PVT LTD 02.05.15 11.05.15
29 8831 Lawanya.M I ZYENATECH PVT LTD 02.05.15 11.05.15
30 8834 Venkateswaran.K I ZYENATECH PVT LTD 02.05.15 11.05.15
31 8837 Sankara Narayanan.K I ZYENATECH PVT LTD 02.05.15 11.05.15
32 8838 Sugumar.M I ZYENATECH PVT LTD 02.05.15 11.05.15
33 8843 Gande Chaitanya I ZYENATECH PVT LTD 02.05.15 11.05.15
34 8844 Lingaraj.S I ZYENATECH PVT LTD 02.05.15 11.05.15
35 8845 Vadivel.J I ZYENATECH PVT LTD 02.05.15 11.05.15
36 7780 Anbarasi.S II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
37 7728 Aravind S II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
38 7764 Arjun.P II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
39 7777 Arulmani.T II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
40 7721 Charles.T.A II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
41 7754 Gauthaman.E.V II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
42 7719 Gowre Sankar M II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
43 7718 Gurumoorthy.R II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
44 7741 Hari Prakash G II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
45 7783 Indhumathi.G II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
46 7760 Iswariya.R II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
47 7782 Jinu Mariam Jolly II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
48 7712 Karthick K G II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
49 7736 Komathi K II TATA MOTORS 28.04.15 07.05.15
50 6085 Arul Ajay.L IV ASHOK LEYLAND 03.01.15 17.01.15
51 6099 Deepak.P IV ASHOK LEYLAND 03.01.15 17.01.15
52 6076 Gopinath.S IV ASHOK LEYLAND 03.01.15 17.01.15
53 6051 Hemalatha.C IV ASHOK LEYLAND 03.01.15 17.01.15
54 6074 Jagadheeshraj.P IV ASHOK LEYLAND 03.01.15 17.01.15
55 6116 Jaiprasenna.R.R IV ASHOK LEYLAND 03.01.15 17.01.15
56 6050 Mohammed Mubarak.S IV ASHOK LEYLAND 03.01.15 17.01.15
57 6061 Nallathambi.S IV ASHOK LEYLAND 03.01.15 17.01.15
58 6036 Nancy Meena.S IV ASHOK LEYLAND 03.01.15 17.01.15
59 8813 Ramya.S I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
60 8815 Saleesha.J I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
61 8816 Praveen.J I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
62 8819 Rajesh.B I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
63 8822 Sathish.S I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
64 8825 Sathish.T I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
65 8827 Naveen Kumar.J I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
66 8829 Sowmiya.K I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
67 8830 Saritha Lakshmi.S I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
68 8833 Nanthini.S I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
69 8836 Sudarsan.N I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
70 8839 Tamizharasan.A I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
71 8854 Sherley Sofi Karunya.D I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
72 8856 Rajeshwari Suve.M I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
73 8858 Manikandan.R I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
74 8861 Muthupriya .P I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
75 8865 Rajeswari.K I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
76 8868 Shapnapriya.K I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
77 8872 Suruthipriya.M I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
78 8878 Vishal.A I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
79 8882 Syed Ibrahim.I I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
80 8887 Vinodh.S.V I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
81 8889 Rihana Fathima.J I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
82 9302 Kathirvel.D I ZYENATECH PVT LTD 14.01.15 27.01.15
83 6962 Chandhini.H III ICF 05.01.15 14.01.15
84 6945 Dinesh.H III ICF 05.01.15 14.01.15
85 6950 Keerthana.M III ICF 05.01.15 14.01.15
86 6955 Kishore Kumar.E III ICF 05.01.15 14.01.15
87 6969 Kodeeswaran.R III ICF 05.01.15 14.01.15
88 6986 R.Lavanya III ICF 05.01.15 14.01.15
89 6951 Loganathan.S III ICF 05.01.15 14.01.15
90 6947 Loga Priya.A III ICF 05.01.15 14.01.15
91 6983 Malar.V III ICF 05.01.15 14.01.15
92 6990 Philip. P III ICF 05.01.15 14.01.15
93 6917 E.Divya III ICF 05.01.15 14.01.15
94 6961 Sowmya.R III ICF 05.01.15 14.01.15
95 6924 R.Subhashini III ICF 05.01.15 14.01.15
96 6976 Valli.N.E III ICF 05.01.15 14.01.15
97 8830 Saritha Lakshmi.S I JINDAL STEEL 11.01.15 25.01.15
98 8854 Sherley Sofi Karunya.D I JINDAL STEEL 11.01.15 25.01.15
99 8831 Lawanya.M I JINDAL STEEL 11.01.15 25.01.15
100 8859 Iswarya.E I JINDAL STEEL 11.01.15 25.01.15
101 8812 Gowsalya.V I JINDAL STEEL 11.01.15 25.01.15
102 8815 Saleesha.J I JINDAL STEEL 11.01.15 25.01.15
103 8828 Mahalakshmi.S I JINDAL STEEL 11.01.15 25.01.15
104 6083 Abinaya.N IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
105 6926 Mohamed Hashim.H III TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
106 6989 Mohammed Ijash Ahmed J III TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
107 6087 Divya.S IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
108 7016 Mithun Kumar.R III TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
109 6071 Haripriya.S IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
110 6958 Loganathan.S III TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
111 6089 Jagan.K IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
112 6984 S.Karthikeyan III TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
113 6097 Janani.J IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
114 6101 Niranjani.N IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
115 6075 Pon Karthick.V IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
116 6084 Priyadarshini.G IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
117 6115 Revathy.R IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
118 6091 Shrinivaasan.G IV TANGEDCO 17.12.14 23.12.14
119 8812 Gowsalya.V I BSNL 20.12.14 27.12.14
120 8813 Ramya.S I BSNL 20.12.14 27.12.14
121 8815 Saleesha.J I BSNL 20.12.14 27.12.14
122 8826 Janani.R I BSNL 20.12.14 27.12.14
123 8829 Sowmiya.K I BSNL 20.12.14 27.12.14
124 8833 Nanthini.S I BSNL 20.12.14 27.12.14
125 8856 Rajeshwari Suve.M I BSNL 20.12.14 27.12.14
126 8859 Iswarya.E I BSNL 20.12.14 27.12.14

2013-2014

S.No VM. No. NAME COMPANY NAME FROM TO
1 7027 S.Sumithra INTERGRAL COACH FACTORY 01.07.2013 08.07.2013
2 6971 V.Sharmila INTERGRAL COACH FACTORY 01.07.2013 08.07.2013
3 6943 S.Thenmozhi INTERGRAL COACH FACTORY 01.07.2013 08.07.2013
4 6926 Mothamed Shamim.T TANGEDCO 08.07.2013 12.07.2013
5 5134 Nandhini BHEL 01.07.2013 06.07.2013
6 5138 Nalini.B BHEL 01.07.2013 06.07.2013
7 5755 Shyam Sunder.M BHEL 15.07.2013 20.07.2013
8 5133 Anantha Krishnan.B TGDC 08.07.2013 12.07.2013
9 5145 Sundara Pandian.L BHEL 15.07.2013 20.07.2013
10 5208 Kavitha.E BHEL 01.07.2013 06.07.2013
11 6006 Lavin Doss.V BSNL 23.12.2013 27.12.2013
12 6974 Kanishka.S INTERGRAL COACH FACTORY 11.12.2013 18.12.2013
13 6983 Malar.V INTERGRAL COACH FACTORY 11.12.2013 18.12.2013
14 6986 Lavanya.R INTERGRAL COACH FACTORY 11.12.2013 18.12.2013
15 7022 Logapriya.R INTERGRAL COACH FACTORY 11.12.2013 18.12.2013
16 6962 Chandhini.H INTERGRAL COACH FACTORY 11.12.2013 18.12.2013
17 6985 Usha.S INTERGRAL COACH FACTORY 16.12.2013 23.12.2013
18 6953 Surekha.M INTERGRAL COACH FACTORY 16.12.2013 23.12.2013
19 6915 Rajasudha.N INTERGRAL COACH FACTORY 16.12.2013 23.12.2013
20 6999 Vinodhini.D INTERGRAL COACH FACTORY 16.12.2013 23.12.2013
21 6964 Shobana.M INTERGRAL COACH FACTORY 16.12.2013 23.12.2013
22 6046 Monisha Priyadharshini.G TANTRANSCO 23.12.2013 28.12.2013
23 6022 Yamini.V.A TANTRANSCO 23.12.2013 28.12.2013
24 6068 Sherin Pears.S TANTRANSCO 23.12.2013 28.12.2013
25 6943 Thenmozhi.S NSIC 16.12.2013 20.12.2013
26 7013 Saravana Kumar.D SAKTHI TRANSFORMERS 19.06.2014 12.06.2014
27 6956 Gopinath.P SAKTHI TRANSFORMERS 19.06.2014 12.06.2014
28 6972 Vasantha Kumar.M SAKTHI TRANSFORMERS 19.06.2014 12.06.2014
29 6990 Philip.P SAKTHI TRANSFORMERS 19.06.2014 12.06.2014
30 6953 Surekha.M BHARAT ELECTRONICS LIMITED 9.06.2014 14.06.2014
31 6917 Divya.E BHARAT ELECTRONICS LIMITED 9.06.2014 14.06.2014
32 6915 Rajasudha.N BHARAT ELECTRONICS LIMITED 9.06.2014 14.06.2014
33 6964 Shobana.M BHARAT ELECTRONICS LIMITED 9.06.2014 14.06.2014
34 6970 Pavithra.S BHARAT ELECTRONICS LIMITED 9.06.2014 14.06.2014
35 6985 Usha.S BHARAT ELECTRONICS LIMITED 9.06.2014 14.06.2014
36 6999 Vinodhini.D BHARAT ELECTRONICS LIMITED 9.06.2014 14.06.2014
37 6942 Arun Pandian.V INTERGRAL COACH FACTORY 13.06.2014 20.06.2014
38 6968 Sindhuja.R NSIC 9.06.2014 14.06.2014
39 6924 Subhashini.R NSIC 9.06.2014 14.06.2014
40 6925 Rajeswari.R NSIC 9.06.2014 14.06.2014
41 6927 Vasathi.C NSIC 9.06.2014 14.06.2014
42 6932 Ramya.P NSIC 9.06.2014 14.06.2014
43 6959 Jayapriya.R NSIC 9.06.2014 14.06.2014
44 7005 Padmasri BHARAT ELECTRONICS LIMITED 9.06.2014 14.06.2014
45 7030 Aanath Roy FCRI 23.06.2014 29.06.2014
46 6981 Pradeevi Rajan.R FCRI 23.06.2014 29.06.2014
47 6059 Bhuvaneshwari.J ALL INDIA RADIO 16.06.2014 20.06.2014
48 6031 Brindha Devi.V BASIN BRIDGE OF GAS TURBINE 16.06.2014 20.06.2014
49 6051 Hemalatha.C BASIN BRIDGE OF GAS TURBINE 16.06.2014 20.06.2014
50 6071 Haripriya.S BASIN BRIDGE OF GAS TURBINE 16.06.2014 20.06.2014
51 6636 Divyabharathi.S BASIN BRIDGE OF GAS TURBINE 16.06.2014 20.06.2014
52 6637 Nandhini.V BASIN BRIDGE OF GAS TURBINE 16.06.2014 20.06.2014
53 6643 Lavanya.P BASIN BRIDGE OF GAS TURBINE 16.06.2014 20.06.2014
54 6017 Radhika.R HCL-CDC 10.06.2014 14.06.2014
55 6055 Suganya.D HCL-CDC 10.06.2014 14.06.2014
56 6057 Roshini.R HCL-CDC 10.06.2014 14.06.2014
57 6087 Divya.S HEAVY VEHICLE FACTORY 05.06.2014 12.06.2014
58 6054 Purnisha.B BSNL-RGMTTC 10.06.2014 14.06.2014
59 6042 Venkatesh.T ENNORE THERMAL POWER STATION 18.06.2014 20.06.2014
60 6040 Saravanan.S ENNORE THERMAL POWER STATION 18.06.2014 20.06.2014
61 6659 Naveenraj.R ENNORE THERMAL POWER STATION 18.06.2014 20.06.2014
62 6124 Kamala Kannan.S.R KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
63 6037 Subaiyar.A KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
64 6645 Pugazhenthi.U NLC 23.06.2014 30.06.2013
65 6036 Nancy Meena.S KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
66 6048 Tamilarasi.P.S KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
67 6112 Vishnu Priya.G KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
68 6113 Vaishali.S KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
69 6115 Revathy.R KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
70 6069 Sathish.P KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
71 6021 Rejit.R.Sekhar KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
72 6027 Saravana Kumar.V KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
73 6049 Surendar.J KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
74 5485 Petchimuthukumar.S RAMCO CEMENTS LTD 15.06.2014 30.06.2014
75 6083 Abinaya.N NLC 13.06.2014 20.06.2014
76 6048 Tamilarasi.P.S NLC 13.06.2014 20.06.2014
77 6095 Vasumathi.T RANE BRAKES PVT LTD 16.06.2014 20.06.2014
78 6096 Sowmiya.M RANE BRAKES PVT LTD 16.06.2014 20.06.2014
79 6065 Nithya.A TNEB 09.06.2014 13.06.2014
80 6097 Janani.J TNEB 09.06.2014 13.06.2014
81 6026 Niranjana.M TURBINE POWER PLANT BASIN BRIDGE 16.06.2014 20.06.2014
82 6111 Salma Begum ENGINE FACTORY AVADI 23.12.2013 28.12.2013
83 6113 Vaishali.S ENGINE FACTORY AVADI 23.12.2013 28.12.2013
84 6115 Revathy.R ENGINE FACTORY AVADI 23.12.2013 28.12.2013
85 6089 Jagadheesh KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
86 6061 Nallathembi.S KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
87 6074 Jagadheesh Raj.P KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
88 6085 Arul Ajay.L KELTRON CONTROLS 16.06.2014 22.06.2014
89 6010 Nusarath Jahan.S BSNL-RGMTTC 16.06.2014 20.06.2014